Zespół

Monika Miklaszewicz

Radca Prawny


Członek Okręgowej izby Radców Prawnych w Białymstoku. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku w zakresie Prawniczego Języka Angielskiego. Radca prawny z doświadczeniem zdobytym w jednej z największych białostockich Kancelarii.

Praktykę zawodową rozpoczęła w roku 2008, do chwili obecnej zdobywa wiedzę doświadczenie podczas szkoleń, kursów i codziennej pracy zawodowej. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa gospodarczego, a także prawa autorskiego. Zajmuje się prawem prasowym (w tym problematyką publikacji w środkach masowego przekazu). Posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
W trakcie swojej pracy zawodowej prowadziła bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców między innymi z branży budowlanej, motoryzacyjnej i hotelarskiej. Jest też członkiem zespołu prawników prowadzących obsługę prawną Gminy miejsko-wiejskiej w województwie Podlaskim.
Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie zarówno w kwestiach szeroko pojętej procedury administracyjnej, jak i konstruowania umów. Wielokrotnie reprezentowała strony procesu inwestycyjnego. Doradza także przedsiębiorcom zajmującym się importem o światowym zasięgu, a także podmiotom prowadzącym działalność leczniczą. Posiada doświadczenie z zakresu tworzenia oraz przekształceń spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z kapitałem zagranicznym zarówno z Unii Europejskiej jak i spoza niej.
Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym językiem prawniczym .