Zespół

Monika Miklaszewicz

Radca Prawny


Członek Okręgowej izby Radców Prawnych w Białymstoku. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku w zakresie Prawniczego Języka Angielskiego. Radca prawny z doświadczeniem zdobytym w jednej z największych białostockich Kancelarii.

Praktykę zawodową rozpoczęła w roku 2008, do chwili obecnej zdobywa wiedzę doświadczenie podczas szkoleń, kursów i codziennej pracy zawodowej. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa gospodarczego, a także prawa autorskiego. Zajmuje się prawem prasowym (w tym problematyką publikacji w środkach masowego przekazu). Posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
W trakcie swojej pracy zawodowej prowadziła bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców między innymi z branży budowlanej, motoryzacyjnej i hotelarskiej. Jest też członkiem zespołu prawników prowadzących obsługę prawną Gminy miejsko-wiejskiej w województwie Podlaskim.
Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie zarówno w kwestiach szeroko pojętej procedury administracyjnej, jak i konstruowania umów. Wielokrotnie reprezentowała strony procesu inwestycyjnego. Doradza także przedsiębiorcom zajmującym się importem o światowym zasięgu, a także podmiotom prowadzącym działalność leczniczą. Posiada doświadczenie z zakresu tworzenia oraz przekształceń spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z kapitałem zagranicznym zarówno z Unii Europejskiej jak i spoza niej.
Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym językiem prawniczym .

Paulina Jakimik

Radca Prawny


Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim, studiowała również na Sycylijskim Uniwersytecie di Sassari. Odbyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku

Prowadzi stałą obsługę prawną Gminy. Posiada również doświadczenie przy obsłudze innych organów administracji. Ponadto udziela porad prawnych i konsultacji mieszkańcom gminy i gminnym jednostkom organizacyjnym (zakład gospodarki komunalnej, miejski ośrodek kultury, biblioteka miejska).
Posiada bogate doświadczenia jako pełnomocnik procesowy zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi. Działa także w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa karnego. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem włoskim w stopniu komunikatywnym.

Adrianna Winnicka – Siergiejuk

aplikantka radcowska
księgowa, specjalistka ds. rachunkowości
specjalista ds. zamówień publicznych


Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Uczestniczka szkolenia z zakresu zamówień publicznych organizowanych przez APEXNET. Ukończyła studia podyplomowe z Wyceny Nieruchomości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Posiada certyfikaty IFAC księgowego oraz specjalisty ds. rachunkowości wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Podczas studiów otrzymywała stypendium naukowe oraz odbyła staż w Państwowej Akademii Nauk w Rzymie w ramach programu ERASMUS. Obroniła pracę magisterską pt. „Zawód biegłego rewidenta w spółce partnerskiej”.
Specjalizuje się w prawie Internetu, administracyjnym, cywilnym, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości i budowlanym.
Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności urzędów gminy i ich jednostek organizacyjnych.
Współorganizatorka rozmaitych przedsięwzięć uczelnianych, m.in. koordynator administracyjny Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – edycja XI i XIV, organizator i prowadzący spotkania, konferencje, wykłady (m.in. z Bogdanem Rymanowskim, Olgą Tokarczuk, Karolem Graczykiem, Ignacym Karpowiczem), autor i współredaktor artykułów do czasopisma „Nasz Uniwersytet”.
W przeszłości członkini koła teatralnego PRO przy WOAK-u w Białymstoku, laureatka konkursów recytatorskich, dzięki czemu doskonale odnajduje się na sali sądowej.